Pagoebloj

La antaǔpagon vi pagu antaǔ la aranĝo. Kontrolu la limdatojn. La restantan kotizon vi rajtas ĝiri antaŭ IJK aǔ pagi surloke post via alveno. Tamen se vi ĝiras mallonge antaŭ la evento, kunportu pruvilon pri via pago! Vi rajtas pagi helpe de la perantoj aŭ pere de:

  • UEA-kontoj: IJKB-B (tra UEA-peranto, kreditkarto, PayPal; detaloj en la paĝaro de UEA)
  • Kreditkartoj: eblas pagi al la UEA-konto IJKB-B per kreditkarto, detaloj en la paĝaro de UEA
  • Bankokonto de GEJ (nur en eŭroj): Deutsche Esperanto-Jugend e.V., Bank für Sozialwirtschaft Hannover,
    BIC: BFSWDE33HAN
    IBAN: DE64 2512 0510 0008 4249 00
    nepras indiki: "IJK 2015 + [Antaŭpago/kotizo] + VIA NOMO"
La perantojn serĉu en la IJK-teamo. Nepre certigu ricevon de konfirmilo pri via pago kun indiko de la dato! Eblas transdoni vian antaŭpagon, se vi anoncos tion al ni antaŭ la komenco de la aranĝo.