Kongresejo

La IJK okazos en la Junulargastejo en Wiesbaden

Vi havos la eblecon tranokti en ĉambro (2-, 4- aŭ 6-litaj), en amasloĝejo aŭ en tendo. Ĉiu kiu tranoktas ricevas matenmanĝon. Tagmanĝoj kaj vespermanĝoj estas mendeblaj vegane, vegetare, kun viando, senglutene aŭ senlaktoze. La junulargastejo havas retpilkejon, piedpilkejon, korbilkejon kaj kradrostejon. Plue, vi havas sufiĉe da spaco por ripozi sur granda herbejo. Ankaŭ ekzistas ludejo kun bilardo, tabloteniso kaj tablopiedpilko.