Możliwości wpłaty

Zaliczkę wpłać przed kongresem. Pamiętaj o terminach. Resztę kwoty możesz wpłacić przed IJK lub na miejscu po przyjeździe. Jeśli jednak dokonujesz przelewu na krótko przed kongresem, weź ze sobą potwierdzenie wpłaty! Możesz też płacić przez pośredników lub przez:

  • konto UEA: IJKB-B (przez pośrednika UEA, kartę kredytową, PayPal; szczegóły na stronie UEA
  • Karty kredytowe: można płacić na konto UEA IJKB-B kartą kredytową, szczegóły na stronie UEA
  • Konto bankowe GEJ (tylko euro) : Deutsche Esperanto-Jugend e.V., Bank für Sozialwirtschaft Hannover,
    BIC: BFSWDE33HAN
    IBAN: DE64 2512 0510 0008 4249 00
    koniecznie wpisz: "IJK 2015 + [zaliczka/koszty] + TWOJE IMIĘ I NAZWISKO"
Pośredników szukaj w zespole IJK. Koniecznie upewnij się czy otrzymałeś potwierdzenie swojej wpłaty z datą! Możesz przekazać komuś innemu swoją zaliczkę, jeśli poinformujesz o tym przed rozpoczęciem kongresu.