Program dzienny

Program tematyczny

Program związany z ruchem esperanckim

Chcesz dowiedzieć się jak zaangażować się bardziej w ruch esperancki w twoim kraju? Chcesz zacząć działać światowo z TEJO? Czy może chcesz posłuchać o nowych proektach i zaproponować własne? POdczas programu związanego z ruchem esperanckim będziesz miał okazję porozmawiać z innymi członkami TEJO i dowiedzieć się o działalnosci ruchów esperanckich w ogóle. Prócz tego na IJK odbędzie się posiedzenie komitetu TEJO, nadrzędnej dla całej organizacji.

Program rozrywkowy

To są punkty programu, które mają na celu zabawić i wprawić uczestników w dobry nastrój. Program rozrywkowy składa się ze sportu, robót ręcznych i rozmaitych kursów podczas których eksperci dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczestnikami.

Program dla nowicjuszy

Dla tych, którzy będą po raz pierwszy brać udział w dużym międzynarodowym kongresie przygotowaliśmy program dla nowicjuszy, który ma na celu wprowadzenie was w kulturę esperancką, ale również ośmielenie i ułatwienie kontaktów z doświadczonymi esperantystami.